Priser

Aktuella priser från och med 2022-01-01

Moms ingår i alla priser.

Startkostnad, 400.-

Lucka, max 1 m hög

Fabrikslackad ytaSlät375:-
Fabrikslackad ytaSpegel / Fräst spår450:-
Handmålad ytaSlät450:-
Handmålad ytaSpegel / Fräst spår600:-

Lådfront, max 40 cm bred

Fabrikslackad ytaSlät150:-
Fabrikslackad ytaSpegel / Fräst spår175:-
Handmålad ytaSlät175:-
Handmålad ytaSpegel / Fräst spår250:-

Skafferi & garderobsdörr, max 2 m hög

Fabrikslackad ytaSlät800:-
Fabrikslackad ytaSpegel / Fräst spår1000:-
Handmålad ytaSlät1000:-
Handmålad ytaSpegel / Fräst spår1.350:-

Priser i tabellen gäller delar tillverkade från 1980 och framåt. Priser för delar tillverkade före 1980 kontakta oss.

Övrigt: 

Träytor, fanér, klarlackat, annan glans, spackling av hål – hör med oss.
Alla priser inkluderar en vit NCS-kulör, S 0500-N eller S 0502-Y i glans 30.
Andra NCS-kulörer +500:-