Priser

Aktuella priser från och med 2023-01-01

Moms ingår i alla priser.

Startkostnad, 500.-

Lucka, max 1 m hög

Fabrikslackad ytaSlät400:-
Fabrikslackad ytaSpegel / Fräst spår475:-
Handmålad ytaSlät475:-
Handmålad ytaSpegel / Fräst spår625:-

Lådfront, max 40 cm bred

Fabrikslackad ytaSlät170:-
Fabrikslackad ytaSpegel / Fräst spår200:-
Handmålad ytaSlät200:-
Handmålad ytaSpegel / Fräst spår270:-

Skafferi & garderobsdörr, max 2 m hög

Fabrikslackad ytaSlät900:-
Fabrikslackad ytaSpegel / Fräst spår1150:-
Handmålad ytaSlät1150:-
Handmålad ytaSpegel / Fräst spår1500:-

Priser i tabellen gäller delar tillverkade från 1980 och framåt. Priser för delar tillverkade före 1980 kontakta oss.

Övrigt: 

Träytor, fanér, klarlackat, annan glans, spackling av hål – hör med oss.
Alla priser inkluderar en vit NCS-kulör, S 0500-N eller S 0502-Y i glans 30.
Annan NCS-kulör: +10% på angivna priser